Šolsko leto 2020/21

Dijaki zaključnega letnika so na zabaven način medse sprejeli novince v dijaškem domu.