Šolsko leto 2020/21

Dijaki 1. letnika vseh programov so preživeli zanimiv dvodnevni spoznavni tabor na Svetini.