Krožki in obšolske dejavnosti

Na ŠCRS živijo in delujejo (glede na interes dijakov) naslednji krožki in obšolske dejavnosti:

 • pevski zbor,
 • kulinarični krožek,
 • šolski radio,
 • šolski spletni časopis,
 • časopis v tujih jezikih,
 • šolski ansambel,
 • fotografski krožek,
 • naravoslovni krožek,
 • kemijski krožek,
 • prostovoljno socialno delo,
 • podjetniški krožek …

Več o programih dela posameznih krožkov in opise še številnih drugih obšolskih dejavnosti je mogoče najti v Katalogu prostega dela OIV in ID 2020/21.