Dijaki 3. a in 3. b na poti od pršuta do Kosovela

Dostopnost