Delovni čas tajništva med počitnicami

Tajništvo šole je v času poletnih počitnic odprto vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Telefonske informacije lahko dobite na številki 03/8182079 ali 03/8182026.

Tisti dijaki, ki tega še niste uredili, lahko spričevalo po opravljenih popravnih izpitih dvignete v tajništvu v času uradnih ur.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2014/15 lahko dvignete od 1. 8. 2014 naprej.

Dostopnost