Alenka Virant je prejemnica Medvedovega priznanja!

Alenka Virant, profesorica geografije na naši šoli, je prejela Medvedovo priznanje, ki ga Društvo učiteljev geografije Slovenije podeljuje učiteljem geografije, ki s svojim delom še posebej prispevajo k ugledu in dosežkom šolske geografije.

Konec septembra je v Kopru potekalo izobraževanje učiteljev geografije, na katerem so podelili letošnja priznanja Društva učiteljev geografije Slovenije. Med letošnjimi prejemniki je tudi naša kolegica, profesorica Alenka Virant. Veseli in hkrati ponosni smo, da so v stroki opazili odlično delo in rezultate, ki jih profesorica Alenka Virant dosega pri delu z dijaki – tako na področju pouka kot tudi na tekmovalnem področju. Že več let se dijaki naše šole pod njenim mentorstvom uvrščajo na najvišja mesta na državnih tekmovanjih iz znanja geografije in na mednarodna tekmovanja, od koder se ravno tako vračajo z odličnimi rezultati.

Profesorici Alenki Virant za prejeto priznanje iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo tudi v prihodnje!

Dostopnost