Brezplačen topli obrok za učence in dijake

V skladu z navodili MIZŠ bo Občina Rogaška Slatina v sodelovanju s slatinskimi šolami organizirala brezplačen dnevni topli obrok za učence in dijake. Do njega so upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji oz. odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na I. OŠ Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Kostrivnica in POŠ Sv. Florijan med 12.00–12.30. Nanj se lahko prijavite do 8. 11. 2020 na naslednjih e-naslovih:

Topli obroki bodo na voljo predvidoma sredi prihodnjega tedna. Podrobnejše informacije o začetku dela kuhinje in načinu prevzema toplega obroka bomo objavili na spletnih straneh v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Topel obrok pripada tudi dijakom, vendar v tem trenutku ne razpolagamo z informacijami, na kakšen način priti do informacij o upravičenih dijakih. Zato vam bomo natančnejša navodila o prijavi na topel obrok posredovali takoj po prejemu ustreznih informacij s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo. Predvidoma bo ministrstvo izdalo novo okrožnico v sredini naslednjega tedna.

Oddelek za družbene dejavnosti
Občina Rogaška Slatina

 

Obvestila drugih občin s področja UE Šmarje pri Jelšah o zagotavljanju toplega obroka za upravičene učence in dijake:

Dostopnost