Državno tekmovanje iz znanja geografije 2023: ZLATO ZA ELO!

Prvega aprila je v Vipavi potekalo državno tekmovanje iz geografije. Tema letošnjega tekmovanja je bila geografija voda. Zaradi podnebnih sprememb, s katerimi se človeštvo sooča v zadnjih desetletjih in vplivajo tudi na oskrbo z vodo, je bila tema več kot aktualna.

Po dolgih »koronskih« letih je državni nivo tekmovanja ponovno potekal v živo, tekmovalci so se spoprijeli tudi z nalogami na terenu. Terensko delo ni zajemalo zgolj poznavanja izbrane teme, temveč so tekmovalci morali dokazati, da kot najboljši srednješolski geografi v Sloveniji znajo opazovati okolico, se v njej orientirati in predvideti posledice človekovega poseganja v prostor.

Ela Novak iz 3. a je svojo nalogo opravila več kot odlično. Temeljito je predelala vso snov na izbrano temo in številne članke v strokovni literaturi ter se izkazala tudi pri nalogah na terenskem delu državnega tekmovanja. S svojim znanjem, sposobnostjo opazovanja in predvidevanja je dosegla zlato priznanje.

Ela, čestitke!
Mentorica Jasmina Hrnec, prof. geografije

Dodano: Eli Novak in njeni mentorici, profesorici Jasmini Hrnec, za izjemen uspeh iskreno čestitamo!
Kolektiv ŠCRS

Dostopnost