Erasmus+: Odobren dveletni projekt mobilnosti

V začetku maja nas je CMEPIUS (slovenska nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti) obvestila, da smo bili uspešni pri izboru projektov v okviru programa Erasmus+. Odobrena so nam finančna sredstva za izvajanje mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, s katerimi bomo omogočili dijakom programa tehnik optik opravljati obvezno prakso pri delodajalcih v Leipzigu v Nemčiji, dijakom programa tehnik steklarstva pa v steklarni v Waterfordu na Irskem. Projekt je namenjen tudi strokovnemu izpopolnjevanju in krepitvi kompetenc spremljevalnega osebja. Veseli nas, da lahko nadaljujemo zdaj že večletno prakso izvajanja mobilnosti dijakov v tujini, saj le-ta izkazuje pozitivne učinke tako pri udeležencih kot tudi pri sodelujočih organizacijah.

Dostopnost