Gimnazijci vključeni v dveletni mednarodni projekt Erasmus+

V letošnjem šolskem letu se je naša šola z dijaki 1. in 2. letnika gimnazije vključila v mednarodni projekt šolskega partnerstva Erasmus+ KA226 z naslovom Creating Employment in Sustainable Tourism as a Source of Wealth for the Community. Sodelujemo s šolami iz petih evropskih držav, in sicer s koordinatorsko šolo iz Španije ter šolami iz Francije, Italije, Grčije in Portugalske. V dveletnem projektu bomo ugotavljali pomen turizma v regijah, iz katerih prihajamo, kakšne zaposlitvene priložnosti nam turizem ponuja in v kateri smeri se lahko razvija. Naš cilj je spoznati, katere lokalne dobrine lahko pripomorejo k večji prepoznavnosti in privlačnosti posamezne regije in kako vplivajo na razvoj turizma in boljšo zaposljivost v njej.

V sklopu enotedenskih mobilnosti, ki bodo potekale v vseh sodelujočih državah, bomo izvajali raznovrstne aktivnosti, povezane z lokalnimi dobrinami: oljkami v Grčiji, sladkornim trsom na Madeiri, vinom v Španiji, čokolado v Franciji, sirom v Italiji ter mineralno vodo in zelišči v Sloveniji. Za nami so že prve skupne aktivnosti – ustvarjanje logotipov in sloganov. Ponosni smo, da je zmagovalni logotip projekta nastal ravno na naši šoli. Narisala ga je dijakinja 1. letnika Eva Belcer.

Dostopnost