Hollandov test interesov za maturante

Dijaki zaključnih letnikov smo se v tednu teden pred božičnimi prazniki udeležili delavnice na temo Hollandovega testa interesov. Kaj Hollandov test interesov sploh je? Gre za test, na podlagi katerega smo ljudje razdeljeni v šest interesnih tipov: realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, podjetniški in konvencionalni. Na podlagi teh tipov računalniški program testirancu izpiše seznam poklicev, ki se z njegovo kombinacijo interesov najbolje ujemajo.

Test je nekaj zanimivega, novega in nepričakovanega. Dijakom poda informacije, o katerih sami zavestno ne razmišljamo. Verjamem, da je delavnica marsikomu pomagala pri odločanju o nadaljevanju izobraževanja oz. iskanju pravega poklica, drugim pa prinesla potrditev, da je so s svojo izbiro fakultete na pravi poti.

Lorena Krivec, 4. a

        

Dostopnost