Izjemen uspeh letošnje generacije maturantov poklicne mature!

V torek, 7. julija, smo podelili maturitetna spričevala maturantom poklicne mature 2020. Skupaj z maturanti smo se razveselili visokega povprečnega števila točk, 100-odstotne uspešnosti in kar 5 zlatih maturantov!

K poklicni maturi je v spomladanskem roku 2020 pristopilo 25 dijakov, ki so zaključili izobraževanje v programu tehnik optik, in 11 dijakov iz programa tehnik steklarstva. Vsi so poklicno maturo uspešno opravili. Povprečno število točk, ki so jih dosegli, je 16,9 od 23 možnih (državno povprečje je 16,0 točk).

Maturitetno spričevalo s pohvalo so prejeli t. i. zlati maturanti – to so dijaki, ki so pri poklicni maturi dosegli 22 ali 23 točk. V letošnji generaciji so naši zlati maturanti Kim Koban, Maša Pliberšek, Sara Kaučič, Matej Miklavčič in Nejc Kraner, ki so s tem postali tudi prejemniki zlatih plaket Šolskega centra Rogaška Slatina.

Vsem maturantom iskreno čestitamo ter jim želimo uspešno nadaljnjo pot!

Foto: Matic Javornik

 

Zlati maturanti poklicne mature 2020 z ravnateljico in razredničarko.

Maturanti programa tehnik steklarstva z ravnateljico, razrednikom in prokuristom Steklarne Rogaška.

Generacija maturantov poklicne mature 2020 z učiteljsko-vzgojiteljskim zborom.

 

Dostopnost