Jezero je, jezera nej

Dijaki prvih letnikov gimnazije smo se v sredo, 30. septembra 2015, odpravili na medpredmetno ekskurzijo na Notranjsko podolje. Odvijala se je v okviru pouka geografije, fizike in angleščine. Spremljale so nas naše profesorice, ga. Virant, ga. Leva in ga. Petelinšek, ki omenjene predmete poučujejo.

Med potjo smo dijaki sami pripravili vodenje v angleškem jeziku. Prva postaja je bil eden od kraških izvirov Ljubljanice, Veliki Močilnik. Pot smo nadaljevali mimo drevoreda Napoleonovih lip pri Logatcu ter se peljali čez Planinsko polje do Planinske jame, ki je največja vodna jama v Sloveniji. Tam se stikata reki Pivka in Rak, iz jame pa v zatrepni dolini priteče Unica. V jami smo videli tudi človeško ribico, razigrane netopirje, številne podore ter umetni tunel, pred katerim je kapelica Sv. Barbare, zaščitnice jamarjev. Nato smo se popeljali v 3 km dolgo udornico Rakov Škocjan, kjer smo videli Veliki in Mali naravni most. Obiskali smo tudi energetsko točko, na kateri smo se držali za roke, povezani v krog, da bi začutili energijo. Tukaj smo izvajali fizikalne vaje – merili smo hitrost pri prostem padu ter višino Malega naravnega mostu.

Zadnja postaja je bilo Cerkniško jezero, kjer smo najprej v majhni vasici, ki je nastala na vršaju Cerkniščice, Dolenjem jezeru, sedli na lojtrnik. Gospod Frenk ter kobili Cofka in Breda so nas nato popeljali okoli Cerkniškega jezera. Po obilnem in dobrem domačem kosilu na kmetiji Levar smo si za konec ogledali še maketo Cerkniškega jezera, kratko multivizijo o nastanku in življenju na Cerkniškem jezeru ter muzejsko zbirko Jezerski hram.

Z delom na terenu smo tako zelo nazorno spoznali edinstvene značilnosti našega kraškega površja in dela Slovenije, ki ga vsekakor ne bi smeli izpustiti. Bilo je naporno, vendar poučno in zabavno.

Borna Turner in Stela Prah, 1. a

Vabljeni k ogledu fotografij v fotogaleriji.

 

Dostopnost