Maturanti – aktualno: Razpis za vpis

Spoštovani maturanti, razpis za vpis in vse potrebne informacije najdete na spodnjih povezavah:

Razpis za vpis za študijsko leto 2016/17

Visokošolski, univerzitetni in enoviti magistrski programi: spletna stran Ministrstva za izobraževanje (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/)

Zadnji rok za prijavo: 4. marec 2016.

Višješolski programi: spletna stran višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/)

Zadnji rok za prijavo: 8. marec 2016.

Dostopnost