Mednarodna presoja kakovosti na Šolskem centru Rogaška Slatina

Z razvojem kakovosti šole se na Šolskem centru Rogaška Slatina (ŠCRS) načrtno in sistematično ukvarjamo že od leta 2008, v šolskem letu 2022/23 pa smo bili povabljeni, da se pridružimo projektu EQAVET. Gre za evropsko mrežo šol in inštitucij, ki pri svojem delu sledijo evropskim kazalnikom in standardom kakovosti.

Na povabilo Centra za poklicno izobraževanje  (CPI) smo se z veseljem odzvali, ker se že vrsto let trudimo, da bi bili čim kakovostnejša šola. Čeprav vse procese, ki potekajo na šoli, skrbno spremljamo na več načinov, se nam je povabilo CPI zdelo odlična priložnost, da kakovost na naši šoli postavimo v širši evropski okvir in pridobimo pomembne mednarodne izkušnje.

Priprave na mednarodno presojo so se pričele že v maju 2022, saj je bilo potrebno strateške dokumente šole, kot je npr. poročilo o samoevalvaciji, pripraviti v angleščini in v skladu z evropskimi smernicami. Pred presojo smo ocenjevalcem morali oddati tudi letni delovni načrt šole, učne načrte modulov odprtega kurikuluma, predmetnike za vse programe, ki jih izvajamo, ter izsledke zadnje raziskave Šolskega barometra, ki je raziskava zadovoljstva dijakov, staršev in zaposlenih s šolo kot tako. Sama presoja je potekala 19. in 20. oktobra 2022: presojevalci iz Slovenije, Hrvaške in Estonije so šolo obiskali v živo, opazovalka iz Finske je sodelovala na daljavo. Presojevalci so v dveh dneh intervjuvali 26 posameznikov – dijake vseh programov, starše, predstavnike delodajalcev, zaposlene, bivše dijake, člane šolskega tima za kakovost in vodstvo šole. Takoj po presoji smo dobili ustno povratno informacijo, v začetku februarja 2023 pa smo prejeli končno poročilo.

»Z izsledki poročila smo zelo zadovoljni, saj so presojevalci v njem izpostavili marsikatero dobro rešitev, ki jo živimo na šoli, so pa zelo pronicljivo odkrili tudi področja, ki bi jih lahko razvili še bolj poglobljeno. Eno takih področij je organizacija prakse pri delodajalcih v programu tehnik optik, toplo pa so nam priporočili tudi nadaljnji razvoj formativnega spremljanja v vseh programih,« je izjavila ravnateljica ŠCRS mag. Dubravka Berc Prah.

Presojevalci so pregledali 12 področij delovanja šole, torej je poročilo, ki smo ga prejeli, pomembna osnova za načrtovanje nadaljnjih izboljšav. Prav to je tudi bil osnovni razlog, zakaj smo kot šola pristopili k mednarodni presoji.

Medtem ko smo čakali na končno poročilo o presoji, sta se Klavdija Zver, ki se je v okviru projekta usposobila za mednarodno presojevalko, in ravnateljica ŠCRS mag. Dubravka Berc Prah udeležili delovnega obiska v Estoniji. Sodelovali sta pri presoji kakovosti na Tartu Art School. »To, da smo dobili vpogled v delovanje nam primerljive šole iz Estonije, je dragocena izkušnja. Seznanili smo se z njihovi dobrimi praksami in določene zadeve bomo lahko prenesli tudi k nam,« je po presoji povedala Klavdija Zver.  

Ekipa mednarodnih presojevalcev na ŠCRS (oktober 2022)

Na presoji estonske šole Tartu Art School (januar 2023)

Več na: Mednarodna kolegialna presoja na Šolskem centru Rogaška Slatina | CPI

Dostopnost