Mladi raziskovalci ŠCRS uspešni na regijskem srečanju

Na regijsko srečanje mladih raziskovalcev so bile poslane štiri raziskovalne naloge z različnih področij, ki so jih pripravili naši mladi raziskovalci.

Pod mentorstvom Tanje Ocvirk sta Lorena Krklec in Vid Vehovar izdelala nalogo z naslovom Okoljski in psihološki vplivi podnebnih sprememb.
Špela Kitak je ob podpori Zdenke Petelinšek raziskala Fosforoscenčne barve ter svetlobo, ki jo oddajajo po osvetlitvi.
Obe nalogi sta prejeli bronasto diplomo.

Klara Hrup je spisala raziskovalno nalogo Zaščita vida pred modro svetlobo, pri kateri sta jo mentorirala Andreja Novak in dr. Gregor Hostnik. Klara je na regijskem srečanju dobila bronasto diplomo in se uvrstila na državno tekmovanje mladih raziskovalcev.

Pod mentorstvom Josipe Hrepevnik sta Eva Belcer in Živa Šprajc raziskali, kako je bilo v Rogaški Slatini v času druge svetovne vojne. Naloga je bila ocenjena z zlato diplomo in uvrstitvijo na državno tekmovanje.

Mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem čestitamo za uspešno pripravo in predstavitev raziskovalnih nalog!

Dostopnost