Mladi raziskovalci uspešni na regijskem tekmovanju

Avtorji raziskovalnih nalog, dijaki 3. letnika gimnazije, smo se 22. 3. udeležili 19. srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja, ki je v organizaciji ZOTKS potekalo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Po začetnem predavanju o prejemnikih Nobelove nagrade za fiziko in njihovih dosežkih smo se razvrstili po predavalnicah, kjer so potekali zagovori nalog. Zagovorom so sledila še vprašanja ocenjevalcev na temo raziskovalne naloge.

Kljub težki konkurenci in visokim kriterijem smo se dijaki ŠCRS odlično odrezali. Tri raziskovalne naloge so prejele srebrno priznanje: Neja Kunst in Karin Mikac za raziskovalno nalogo ‘Agronomska kakovost prsti na Kozjanskem’, Žan Tomaž Šprajc, Aljaž Knez in Jan Hartl za nalogo ‘Zaznavanje ostankov radioaktivnosti procesa obsevanja z radioaktivnimi izotopi v oreščkih’ ter Jan Kunej, Leon Škrabl in Bor Hartl za raziskovalno nalogo ‘Učinkovitost avtomobilskega katalizatorja’. Prejemniki zlatih priznanj pa smo Simon Srebot in Simon Šipec za nalogo ‘Bobri na pritoku reke Sotle’ ter Saša Šramel in Maja Pirš za nalogo ‘Pok se je slišal po vsej Obsoteljski (leto 1991)’. Dijaki, izpisani krepko, smo se s svojimi raziskovalnimi nalogami uvrstili na državno tekmovanje.

Maja Pirš, 3. a

Dostopnost