Modeli za steklo iz gline

V torek, 12. 10. 2021, smo se dijaki 2. d z našo mentorico Zinko Kobula Kamenšek odpeljali na dvorec Strmol, kjer smo imeli lončarsko delavnico z namenom, da izdelamo glinene modele za svečnike, sklede …
Na začetku smo se spoznavali z glino tako, da si je vsak dijak odrezal svoj kos gline in jo z gnetenjem v rokah oblikoval v kroglo. Sledilo je nameščanje krogle na vreteno. Lepo oblikovano kroglo smo prilepili v sredino lončarskega vretena in oblikovanje modela na vretenu se je pričelo. Na začetku je bilo videti, da je oblikovati glino na vretenu zelo preprosto, a kar kmalu se je izkazalo ravno nasprotno, saj nam je glina hotela kar pobegniti z vretena. Za vse nas je bila to zelo zanimiva in nova izkušnja. Nekateri dijaki smo iz ostankov gline izdelali modele še ročno z valjanjem. Čas, namenjen delavnici, se je hitro iztekel. Na koncu smo si ogledali še dvorec, kjer obiskovalci lahko vidijo zelo lepo zbirko steklenih izdelkov, delavnico pletenja, tkanja …
Teden dni kasneje smo glinene modele v šolski delavnici še spekli, sledilo je rezanje steklenih oblik ter izdelava skled in svečnikov.

Katarina Šuhel, 2. d

Dostopnost