Naravoslovni dan v Bobrovem centru

V sredo, 20. 10. 2021, smo imeli dijaki prvega in tretjega letnika programov tehnik optik in tehnik steklarstva naravoslovni dan. Ogledali smo si Bobrov center v Rogaški Slatini in tam izvedli nekaj delavnic.

Na pot smo se odpravili peš in se kmalu ustavili v bližnji okolici naše šole, pri potoku Ločnica, kjer smo opravili osnovne meritve na potoku. Z metodo vzorčenja smo vzeli vzorec sedimenta z namenom, da poiščemo organizme in na osnovi njihovega pojavljanja določimo ekološke lastnosti vodotoka. V Bobrovem centru smo se razdelili v tri skupine in izmenično obiskali tri delavnice. Dve sta bili s področja biologije, ena pa s področje optike. Pri prvi smo v rečni vodi iskali in opazovali organizme, pri drugi smo si ogledali Bobrov center in se posvetili lastnostim rek na splošno, značilnostim in življenjskemu slogu bobrov, ki živijo tudi ob reki Sotli. Pri tretji delavnici smo preučevali prepustnost polariziranih in nepolariziranih zaščitnih sončnih stekel za UV-A, UV-B in UV-C svetlobo. Ugotavljali smo tudi učinkovitost zaščite sončnih krem za te vrste žarkov.

Naravoslovni dan je bil poučen in zanimiv, poleg tega pa smo se še malo razgibali.

Tara Hrenko, 3. c

Dostopnost