Obvestilo dijakom in staršem v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020

Spoštovani dijaki in starši!

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

V času od 16. 3. do 27. 3. 2020 bodo izobraževalne dejavnosti potekale na daljavo. Delo bo organizirano v skladu z urnikom, ki bo – kot običajno – objavljen v EA (TUKAJ). To pomeni, da boste dijaki npr. slovenščino imeli takrat, ko imate tudi sicer po urniku slovenščino, matematiko takrat, ko imate tudi sicer na urniku matematiko. Ker vseh ur (npr. ur praktičnega pouka) ni mogoče izvesti na daljavo, lahko pričakujete nekaj manjših sprememb urnika. Zato vas pozivam, da sproti spremljate urnik v EA. Ure, ki jih ne moremo realizirati na daljavo, bo po povratku v šolo potrebno nadomestiti.
Delo na daljavo bo organizirano tako, da vam bodo učitelji v začetku učne ure po e-poti posredovali navodila za delo (gradivo, PPT, povezave do spletnih strani, videoodlomkov ipd.), dijaki boste v času trajanja učne ure to gradivo proučili oz. rešili naloge in se odzvali v skladu z navodili vaših profesorjev. Učitelji vam bodo na voljo za različna vprašanja in dodatna pojasnila v času trajanja posamezne učne ure oz. po e-pošti vsak dan med 8. in 14. uro. Gradivo (rešene naloge, izdelane predstavitve ipd.), ki ga boste poslali profesorjem, bodo ti pregledali in vam podali povratno informacijo o vašem delu.
Na tak način želimo premostiti izpad ur, ki je še posebej neugoden za maturante, v resnici pa tudi za vse ostale dijake. Zato vam želim, da bi dneve, ki so pred nami, odgovorno izkoristili tudi za umirjeno učenje doma, saj bo sicer zaključek šolskega leta za marsikoga preveč stresen – ko se bomo vrnili v šolske klopi, nas bo počakalo ogromno preverjanja, kako kakovostno ste dijaki usvojili določene vsebine, pa tudi vsa ocenjevanja bo potrebno prilagoditi (poiskati nove termine oz. jih drugače reorganizirati). Učitelji bodo z uravnoteženim načrtom izobraževanja na daljavo poskrbeli, da dijaki ne boste preveč obremenjeni oz. da bodo vaše obveznosti enakomerno razporejene, a vendar – če v dnevih, ko boste doma, ne boste spremljali učnega dogajanja, se lahko zgodi točno to. Zato vas še enkrat pozivam, da odgovorno spremljate učno dogajanje, o katerem boste obveščani sproti.

PREHRANA

Vsa prehrana je za vse dijake za čas od 16. 3. do 27. 3. 2020 odpovedana.

SVETOVALNO DELO

Svetovalno delo bo v času, ko ne bomo izvajali neposrednega pouka, potekalo po e-pošti. Pišete lahko na mojca.roter@scrs.si in se s svetovalno delavko dogovorite tudi za telefonski pogovor.

ADMINISTRACIJA

Tudi s tajništvom šole in računovodstvom je v času od 16. 3. do 27. 3. 2020 mogoče vzpostaviti elektronsko komunikacijo. Pišete nam lahko na naslov tajnistvo@scrs.si, ki ga bomo dnevno pregledovali in sproti odgovarjali na prispela vprašanja.

SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA

Če imate vprašanje v zvezi z izvajanjem splošne ali poklicne mature se lahko obrnete na obe tajnici, in sicer:
bernarda.leva@scrs.si (splošna matura),
tanja.ocvirk@scrs.si (poklicna matura).

DIJAŠKI DOM

V času od 16. 3. do 27. 3. 2020 je zaprt tudi dijaški dom. Če imate kakršnakoli vprašanja s tem v zvezi, se lahko obrnete na jernej.lakner@scrs.si.

Želimo vam, da dneve, ki so pred vami, preživite karseda mirno in brez stresa. Posvetite se sebi in svojim domačim, vzemite si čas za nabiranje novih znanj, za kakšno družinsko družabno igro, pojdite na sprehod in se izogibajte druženju z drugimi ljudmi. Spremljajte šolsko spletno stran in ostanite zdravi!

Mag. Dubravka Berc Prah,
ravnateljica ŠCRS

Dostopnost