Obvestilo dijakom in staršem v zvezi z začetkom šol. leta 2020/21 in izvedbo prvega šolskega dne

Spoštovani dijaki in starši,

novo šolsko leto začenjamo v šolskih klopeh z doslednim upoštevanjem ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19. To pomeni, da bomo prvi šolski dan izpeljali v torek, 1. 9. 2020, s pričetkom ob 7.55. Dijake prosimo, da pred šolo pridete vsaj 15 minut pred začetkom prve šolske ure, saj boste v šolske prostore vstopili upoštevaje priporočeno medosebno varnostno razdaljo (1,5 m do 2 m). Obvezna je uporaba lastne zaščitne obrazne maske, ob  vstopu v šolo pa tudi razkuževanje rok

Pouk bo prvi šolski dan potekal po urniku, ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2020, objavljen na spletni strani šole. Dijake prosimo, da se pred začetkom pouka ne zadržujete na hodnikih, ampak da čim prej vstopite v svojo matično učilnico. Od svojih razrednikov boste prejeli vse nadaljnje informacije o organizaciji dela na šoli, prevzemu učbenikov, prehrani …

Udeležba pri pouku je zaradi zagotavljanja varnih pogojev dela dovoljena le zdravim osebam. S seboj zato prinesite:

Do vseh dokumentov dostopate s klikom na ime dokumenta. Oboje boste oddali svojemu razredniku/razredničarki na prvi šolski dan.

Želimo vam prijeten zadnji počitniški vikend, začetek novega šolskega leta pa naj bo v znamenju optimizma, zdravja in sle po znanju.

S spoštovanjem
Mag. Dubravka Berc Prah,
ravnateljica ŠCRS

Dostopnost