Obvestilo maturantom splošne mature

Na Državnem izpitnem centru dnevno spremljajo stanje in ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. Ocenjujejo, da trenutno ni potrebe, da bi spremenili datum zadnjega dneva oddaje prijav na spomladanski rok splošne mature, ki poteče 31. marca 2020. Šola do tega dne sprejema tudi prijave po elektronski pošti (bernarda.leva@scrs.si). Velja tudi za maturante poklicne mature, ki nameravate opravljati t. i. 5. predmet.

Na Državnem izpitnem centru prav tako ocenjujejo, da ne bi smelo biti težav s predpisanimi roki iz maturitetnega koledarja, zato se predvideni rok za zaključek vseh praktičnih delov izpitov (seminarskih nalog, poročil o opravljenem laboratorijskem delu …) ne spreminja in še vedno ostaja 15. april 2020.

Dijaki lahko v tem času dokončate svoje obveznosti, povezane z oddajo seminarskih in projektnih nalog. Če ugotavljate, da za nalogo potrebujete literaturo, knjižnice pa so v tem času zaprte, se obrnite na svojega mentorja in se z njim dogovorite, kako boste uporabo virov in literature prilagodili danim razmeram.

Na državnem izpitnem centru torej ocenjujejo, da bo splošna matura predvidoma izpeljana v veljavnih rokih, zato se, spoštovani maturanti, pripravljajte in učite za zrelostni izpit, četudi pouk na šoli trenutno ne poteka.

Če bo prišlo do sprememb, vas bomo o tem naknadno obvestili.

Želim vam, da prihodnje dneve preživite čim manj stresno in da jih izkoristite za utrjevanje in nabiranje novega znanja, predvsem pa vam želim, da ostanete zdravi!

Mag. Bernarda Leva
tajnica SM

Dostopnost