Obvestilo o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela med začasno prekinitvijo izvajanja pouka zaradi koronavirusa

Spoštovani dijaki in starši!

Kot gotovo veste, je 12. 3. 2020 ob 18. uri minister za zdravje podpisal odredbo o razglasitvi epidemije zaradi koronavirusa. Na tej osnovi je Vlada RS sprejela tudi sklep o začasni prekinitvi izvajanja pouka po šolah, vključno z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

V času od 16. 3. do 29. 3. 2020 dijaki torej ostanete doma in spremljate spletno stran šole ter svojo elektronsko pošto. Pouk se bo izvajal na daljavo po časovnem razporedu (urniku), kot bi tekel tudi sicer v šoli. Navodila za delo vam bodo posredovali učeči profesorji. Na ta način bomo zagotovili, da bo vzgojno-izobraževalni proces v večji meri tekel kontinuirano. Kar bomo kakovostno realizirali na daljavo, ne bo potrebno nadomeščati po koncu začasne prekinitve. Vseh vsebin pa ne bo mogoče izvajati na daljavo (npr. praktični pouk); to pomeni, da bo te vsebine po koncu začasne prekinitve potrebno nadomestiti – o tem, kdaj in kako se bo to zgodilo, bo s posebnim sklepom odločilo MIZŠ.

Želim vam, da ostanete zdravi. Pozivam vas k samozaščitnemu ravnanju in humanemu obnašanju.

Mag. Dubravka Berc Prah,
ravnateljica ŠCRS

Dostopnost