Ocenjevanje znanja na daljavo v času izrednih razmer (koronavirus)

Ocenjevanje na daljavo v času izrednih razmer zaradi koronavirusa bo potekalo v skladu s sprejetim Aneksom k šolskim pravilom o ocenjevanju znanja, ki ga objavljamo na tej povezavi.

Dostopnost