Ocenjevanje znanja na daljavo

Spoštovani dijaki in starši,

smo sredi 4. tedna izobraževanja na daljavo, šole pa še naprej ostajajo zaprte do preklica. Iz medijev vemo, da obstaja več scenarijev, kdaj naj bi se vrnili v šolske klopi – vse je odvisno od stanja v državi. Pripravljeni moramo biti tudi na možnost, da se v tem šolskem letu več ne vrnemo k običajnemu pouku. Če bi se to zgodilo, bi šolsko leto morali zaključiti na daljavo. Za kaj takega pa potrebujemo sistem preverjanja in ocenjevanja znanja, ki bo deloval tudi v teh izrednih okoliščinah. Zato smo na ŠCRS pripravili predlog Aneksa k Šolskim pravilom o ocenjevanju, najdete ga tukaj). Prosimo, da ga preberete in morebitne pripombe posredujete predsedniku vašega razreda (dijaki) oz. vašemu predstavniku v Svetu staršev (starši). Predsedniki razredov in predstavniki staršev bodo vaše pripombe zbrali in jih posredovali mentorju dijaške skupnosti Jožetu Vajdiču (pripombe, predlogi dijakov) oz. predsednici Sveta staršev (pripombe, predlogi staršev) do petka, 10. 4. 2020. Opravičujemo se za kratek rok zbiranja pripomb; hvala, ker razumete, da gre za izredne razmere. Smiselne pripombe bomo seveda upoštevali in jih vključili v Aneks.

Vnaprej hvala za sodelovanje.

Ostanimo zdravi in močnejši od virusa.

Vodstvo šole

Dostopnost