Poklicna matura 2018: vsi dijaki uspešni!

Spričevala poklicne mature smo podelili v petek, 6. julija 2018. K opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku  je pristopilo vseh 10 dijakov, ki so zaključili redno izobraževanje v programu tehnik optik.  Vsi dijaki so poklicno maturo uspešno opravili. Povprečno število točk, ki so jih dosegli, je 15,4.

Poklicno maturo je opravljalo tudi 17 kandidatov, ki so se izobraževali kot odrasli v programih tehnik steklarstva in tehnik optik. Med vsemi kandidati, ki so pristopili k poklicni maturi kot udeleženci izobraževanja odraslih, je bilo 13 v celoti uspešnih, štirje pa bodo v jesenskem roku še opravljali  popravne izpite.

Vsem iskreno čestitamo!

Vabljeni k ogledu fotografij s podelitve.

Dostopnost