Poklicna matura in zaključni izpit 2021: 100 % uspešnost in štirje zlati maturanti!

Podelitev spričeval zaključnega izpita in poklicne mature generaciji 2021 je bila na nek način ponovno zgodovinska: šolanje so zaključili dijaki prve generacije vajeniškega programa steklar, med štirimi zlatimi maturanti pa sta prvič tudi dva iz programa tehnik steklarstva.

V letošnjem šolskem letu je izobraževanje zaključila prva generacija dijakov v vajeniškem programu steklar. Vseh šest dijakov je pristopilo k opravljanju zaključnega izpita in ga tudi uspešno opravilo s povprečno oceno 3,9.

K opravljanju poklicne mature je v spomladanskem roku pristopilo 23 dijakov programa tehnik optik in 13 dijakov programa tehnik steklarstva. Prav vsi so poklicno maturo uspešno opravili. Kar štirje med njimi so z doseženim uspehom (22 ali 23 točk) pridobili naziv zlati maturant oz. zlata maturantka. To sta Kaja Mušič in Ana Podpeskar iz programa tehnik optik ter tehnika steklarstva Klavdija Romih in Damir Porić, ki sta sploh prva zlata maturanta iz tega programa. Zlati maturanti so postali tudi prejemniki zlatih plaket Šolskega centra Rogaška Slatina. Visoko je tudi povprečno število vseh točk, ki so jih kandidati dosegli na maturi (17,28).

Poklicno maturo je opravljalo tudi pet kandidatov iz izobraževanja odraslih. Štirje so jo uspešno opravili, eden pa je bil neuspešen pri enem izpitu.

Vsem iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji poti!

Foto: Vito Korbar

Zlati maturanti z razredničarkama in ravnateljico.

Generacija maturantov poklicne mature 2021 z učiteljsko-vzgojiteljskim zborom.

Dijaki prve generacije vajeniškega programa steklar

Dostopnost