Dve zlati maturantki poklicne mature!

Poročilo za spomladanski rok poklicne mature 2014

Od 20 kandidatov, ki so zaključili štiriletno izobraževanje na Šolskem centru Rogaška Slatina v programu TEHNIK OPTIK, jih je poklicno maturo v celoti opravljalo 18. Uspešno jo je opravilo 17 kandidatov oz. 94%.

2 kandidatki, ki sta zaključili štiriletno izobraževanje na Šolskem centru Rogaška Slatina v programu TEHNIK STEKLARSTVA, sta poklicno maturo v celoti uspešno opravili.

Povprečno število doseženih točk, ki so jih dosegli kandidati, ki so zaključili redno izobraževanje, je 15,8.

Od 10-ih kandidatov, ki so se izobraževali po modelu samoizobraževanja v programu TEHNIK OPTIK, so vsi uspešno opravili poklicno maturo.

Barbara Rožič in Martina Trontelj sta postali ZLATI MATURANTKI POKLICNE MATURE 2013/14.

Iskrene čestitke vsem, še posebej pa zlatima maturantkama.

Foto: Sergeja Javornik, Rogaške novice

Dostopnost