Praksa na daljavo v programu tehnik steklarstva – 3. letnik

Dijaki 3. D so ob opisu svoje prakse na daljavo navedli nekaj razlogov, zakaj izbrati program tehnik steklarstva na naši šoli: 

 

Dijakinja Teja Kobula je pripravila video s predstavitvijo izdelkov, ki so nastali pri praktičnem delu predmeta Osnove podjetništva s trženjem (v času pouka v šoli): 

Dostopnost