Predavanje o novejšem načinu gradnje hiš

V četrtek, 22. 12. 2016, smo se dijaki, ki obiskujemo IP fiziko, udeležili predavanja na naši šoli. Predavatelj doc. dr. Zdravko Praunseis je najprej predstavil Fakulteto za energetiko v Mariboru. Izvedeli smo, da se lahko študenti v sklopu študijskega programa odločijo za izbiro dela študijskih obveznosti s področja Hidro energetike, Termo energetike, Jedrske energetike, Alternativne energetike in Splošne energetike. Fakulteta ima sedež v Krškem, kar omogoča študentom stik z velikimi energetskimi sistemi.

Po predstavitvi fakultete smo poslušali predavanje o sodobni gradnji. Sodobna gradnja pomeni, da bi bile hiše in objekti zgrajeni iz lesa. Les kot obnovljivi vir je najbolj okolju prijazen gradbeni material. Za vzdrževanje gozdov, sečnjo dreves in njihov transport se porabi zelo malo energije. V primerjavi s proizvodnjo 1 m3 jekla in 1 m3 lesa je pri lesu potrebno 320-krat manj energije. Les je obnovljiv vir in njegova uporaba prispeva h globalnemu ohranjanju okolja. V procesu rasti drevesa absorbirajo ogljikov monoksid in upočasnijo globalno segrevanje za 50 %. Les je vedno topel material. Ima velike akumulacijske sposobnosti. Ta lastnost ohranja ravnotežje med zunanjimi temperaturnimi spremembami in ohranja notranjo temperaturo v prostoru. Les ima tudi sposobnost absorbiranja vlage, ko je je v prostoru preveč. Ko je je premalo, jo začne vračati nazaj v prostor. Pri gradnji hiše ne uporabljamo plastike, tako da ni možnosti da bi se vlaga kjerkoli kopičila. Predavatelj nam je predstavil tudi sodobno gradnjo streh hiš, ki naj ne bi bile pokrite z opeko, ampak zaraščene z rastlinami. Vsi ti načini gradnje se v Sloveniji že izvajajo.

Borna Turner, Lara Drimel

fiz2

fiz3

Dostopnost