Priprava na esej 2020 – priporočila RIC-a

Spoštovani maturanti splošne mature!

Državni izpitni center in Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo sta na spletni strani objavila spodnje obvestilo v zvezi z objavo gradiva za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine. Naj vam bodo objavljena gradiva v pomoč!

 

 

 

 

Obveščamo vas, da so zaradi trenutnih razmer na spletni strani Državnega izpitnega centra na povezavi https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/ pod naslovom Gradivo za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine objavljeni naslednje gradivo in nekatere povezave:

  • videoposnetki V svetu Cankarjeve dramatike s predavateljico red. prof. dr. Matejo Pezdirc Bartol,
  • povezava do članka Kralj na Betajnovi in Hlapci Ivana Cankarja kot maturitetno branje
  • red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič v reviji Jezik in slovstvo,
  • povezava do Zbornika Slavističnega društva Slovenije 29 (Slovenski slavistični kongres, Novo mesto, 3.–5. oktober 2019), v katerem so na straneh od 263 do 303 objavljeni prispevki sekcije predavanj z naslovom Cankarjeva dramatika na splošni maturi iz slovenščine 2020,
  • članek Etični lok Cankarjevih dram red. prof. dr. Krištofa Jacka Kozaka,
  • povezava do članka Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev red. prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol v 55. SSJLK in
  • povezava do vprašanja in odgovora Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Na istem mestu bo takoj, ko bo možno, objavljen tudi spored posnetkov uprizoritev Cankarjevih dram, ki jih bo predvajala Televizija Slovenija.

Državni izpitni center in Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo