Projekt SPIRIT – Mladim se dogaja

V šol. letu 2019/20 Šolski center Rogaška Slatina sodeluje z javno agencijo SPIRIT, ki je javna agencija za krepitev inovativnega podjetništva, internacionalizacije in tehnologije, vse to pa so ključne prvine rasti produktivnosti in s tem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V okviru projekta Mladim se dogaja želimo mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na vaš nadaljnji osebni in poklicni razvoj.

 

Cilj projekta

Pri mladih želimo sistematično razvijati kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter vas navajati:

  • na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov ter
  • na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju.

 

Omogočiti vam želimo:

  • razvijanje sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
  • pridobivanje izkušenj pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem,
  • učenje učinkovite medosebne komunikacije in razvoj sodelovalnih veščin.

 

Koordinatorica projekta
Rebeka Majer Amon, mag. manag.

Ravnateljica ŠCRS
mag. Dubravka Berc Prah

 

Imaš višje ambicije? Imaš dobre ideje? Ponujamo ti izjemno priložnost, da spoznaš, kako poteka razvoj poslovne ideje in njena realizacija v praksi.  Zato pridi na Startup vikend, ki bo 4. in 5. oktobra 2019 potekal v okviru projekta Mladim se dogaja na Alminem domu na Svetini. Pridruži se nam, saj so vsi stroški namestitve in delavnic pokriti iz sredstev projekta, kar pomeni, da je tvoja udeležba na startup vikendu zate povsem brezplačna.  Pridruži se nam in razvijaj veščine, ki so danes nujno potrebne za tvoj karierni uspeh!

Več o startup vikendu in prijavnico najdeš tukaj. Ne izpusti izjemne priložnosti!

Dostopnost