Razglasili smo rezultate poklicne mature in zaključnega izpita

Na ŠCRS je poklicno maturo v spomladanskem roku 2021/22 opravljalo 20 dijakov programa tehnik optik in tehnik steklarstva. Z izpiti se je uspešno spopadlo 19 dijakov, eno dijakinjo v jesenskem roku čaka en popravni izpit. Zlata maturantka poklicne mature je postala Mia Jus.

Zaključni izpit so v celoti opravljali trije dijaki, vsi trije so z izpiti uspešno opravili. Spričevalo s pohvalo za izjemen uspeh si je prislužila Nika Gretić.

Vsem dijakom z uspešno opravljeno poklicno maturo in zaključnim izpitom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro na njihovih nadaljnjih življenjskih poteh!

Svečana podelitev spričeval je potekala v sredo, 6. 7. 2022, v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

Fotografije: Foto Vito

Dostopnost