Splošna matura 2020: visoko povprečje in zlati maturant!

V ponedeljek, 13. julija, smo s podelitvijo maturitetnih spričeval maturantom splošne mature opravili še zadnje dejanje iztekajočega šolskega leta.

K splošni maturi je v spomladanskem roku 2020 pristopilo vseh 33 dijakov, ki so zaključili gimnazijsko izobraževanje. Uspešnih je bilo 31 (94 %), dva bosta žal morala na jesenskem roku še opraviti posamezne predmete. Dijaki, ki so maturo opravili, pa so bili pri tem zelo uspešni, saj je povprečno število doseženih točk 21 (državno povprečje je 20,35). Najbolje med njimi se je odrezal Simon Šipec, ki je zbral dovolj točk za naziv zlati maturant, s tem je postal tudi prejemnik zlate plakete Šolskega centra Rogaška Slatina.

Na podelitvi je maturante nagovorila ravnateljica šole. Ob koncu pa se je v imenu maturantov učiteljem zahvalila Tjaša Završki. Ker zaradi trenutnih ukrepov večina učiteljev podelitvi ni mogla prisostvovati, njeno zahvalo objavljamo v celoti:

V imenu vseh maturantov splošne mature se za štiriletno delo zahvaljujem celotnemu učiteljskemu zboru. Čeprav je danes ta dvorana zaradi trenutnih ukrepov bolj prazna in na tem svečanem dogodku niste prisotni vsi, ki ste bili naši sopotniki na gimnazijski poti, je ozračje nabito s pozitivo, ponosom in neizmerno srečo ob zaključku gimnazijskega izobraževanja. Neizmerno smo vam hvaležni, da ste nam pomagali priti do cilja, nas spodbujali, ko smo bili nečimrni in videli kozarec na pol prazen, in nas pripravljali tako na nadaljnjo šolanje kot tudi na čisto pravo odraslo življenje. Verjetno bomo čez čas pozabili na integrale in S-strukture, pogosto pa se bomo nasmejali šalam, ki smo jih slišali pri kakšni sicer dolgočasni uri, se nostalgično spomnili množičnih nadomeščanj slovenščine in vas – učiteljev, ki ste nam pokazali, kako se učiteljski poklic opravlja s srcem.

Vsem maturantom ob doseženem uspehu iskreno čestitamo in jim želimo uspešno študijsko pot!

Zlati maturant splošne mature 2020 z ravnateljico in razredničarko

Generacija maturantov splošne mature 2020 z ravnateljico in razredničarkama

Dostopnost