Splošna matura 2021: vsi so jo uspešno opravili!

Skupaj z našimi letošnjimi maturanti splošne mature smo težko pričakovali ponedeljkovo jutro 12. julija, ko je Republiški izpitni center objavil rezultate letošnje splošne mature. Na naši šoli je letos k opravljanju splošne mature po zaključenem 4. letniku gimnazije pristopilo 27 dijakov. Še trije pa so opravljali peti predmet kot maturanti poklicne mature ali popravne izpite iz prejšnjih rokov. 

Izjemno smo se razveselili dejstva, da so prav vsi dijaki, ki so pristopili k opravljanju maturitetnih izpitov, te tudi uspešno opravili in tako dosegli 100 % uspeh!

Vsem dijakom za opravljeno maturo iskreno čestitamo in jim želimo uspešno nadaljnjo pot!

Foto: Vito Korbar

Generacija maturantov splošne mature 2021 z učiteljsko-vzgojiteljskim zborom

Dostopnost