Štipendije za deficitarna poklica steklar in tehnik steklarstva!

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je izšel javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023, med katere se uvrščata tudi poklica steklar/steklarka ter tehnik/tehnica steklarstva.

Višina štipendije znaša 102,40 EUR mesečno, vlogo pa bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.

Vlogo ter pogoje pridobitve štipendije najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Javni sklad 16. 2. 2022 in 10. 3. 2022 organizira spletno predstavitev, na kateri bodo predstavili vse štipendije, ki jih razpisujejo. Vsi zainteresirani oddate svojo prijavo na povezavi: https://www.1ka.si/stipendije.