Štipendije za deficitarna poklica steklar in tehnik steklarstva!

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je izšel javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024, med katere se uvrščata tudi poklica steklar/steklarka ter tehnik/tehnica steklarstva.

Višina štipendije znaša 107,42 EUR mesečno, vlogo pa bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.

Vlogo ter pogoje pridobitve štipendije najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Dostopnost