Strokovno predavanje o okoljskem vplivu električnih vozil v celotnem življenjskem ciklu

V petek, 22. 1. 2021, smo pri uri fizike gostili direktorja Visoke šole za varstvo okolja Velenje, doc. dr. Gašperja Gantarja. Dr. Gantar je avtor in soavtor številnih znanstvenih prispevkov v domačih in tujih revijah ter na mednarodnih konferencah. Vseskozi ga spremlja področje strojništva in okoljske problematike.

Ali so električna vozila zares bolj prijazna do okolja kot vozila na konvencionalni pogon, je pereča tema, o kateri se danes veliko razpravlja, omenjajo se številne nasprotujoče si trditve. V predavanju so nam predstavili celovito LCA analizo v Sloveniji na to temo. Dr. Gantar nam je na zanimiv in enostaven način pojasnil ključne izzive na področju varstva okolja ter kako zmanjšati negativne vplive na okolje. Spregovorili smo tudi o razvoju okolju prijaznih izdelkov in storitev. Naučili smo se, kako je treba razmišljati o stvareh in ne vrednotiti stvari na prvo žogo. Na različnih primerih nam je bilo predstavljeno, kako potrošniki z uporabo biorazgradljivih vrečk, steklene embalaže itd., menimo, da smo naredili nekaj dobrega za okolje, dejansko pa nismo seznanjeni s celotnim procesom izdelave, ki marsikdaj pretehta na negativno stran.

Na vprašanje, ali so električna vozila zares bolj prijazna do okolja, smo dobili odgovor s povzetkom celotnega predavanja. V procesu nastanka enega električnega vozila nastane več okolju škodljivih spojin kot pri vozilih na konvencionalni pogon, se pa po določeni količini prevoženih kilometrov krivulja položneje vzpenja.

Predavanje je bilo zanimivo in predvsem poučno. Dijaki smo se naučili, da če hočemo dobiti realno sliko nekega okolju prijaznega izdelka ali storitve, je potrebno gledati celoten proces, od proizvodnje do reciklaže. Menim, da se je vsakega udeleženca predavanja dotaknila izjava, ki pravi, da smo prva generacija, ki popolnoma razume procese podnebnih sprememb in na žalost zadnja, ki lahko ukrepa.

Zahvaljujemo se doc. dr. Gašperju Gantarju za sodelovanje in izkazan trud.

Ana Zorin, 3. a

Dostopnost