Tara in Betina diamantni maturantki, Mirta z odliko na zaključnem izpitu!

V sredo, 5. julija 2023, smo v Kulturnem centru Rogaška Slatina razglasili rezultate letošnjega spomladanskega roka poklicne mature in zaključnega izpita ter podelili spričevala maturantom. Ponovno smo se razveselili izjemnega uspeha naših dijakov.

Rezultati poklicne mature

Na spomladanskem roku poklicne mature 2023 so vsi kandidati, ki so letos zaključili 4. letnik programov tehnik optik in tehnik steklarstva (skupaj 34 dijakov), maturo v celoti uspešno opravili in je tako uspeh 100 %. 

Nataša Tara Hrenko in Betina Vrbanjščak z ravnateljico in razredničarko

Tudi v letošnji generaciji maturantov poklicne mature imamo kar dve maturantki, ki sta dosegli izjemen uspeh, to je vseh 23 točk in si tako pridobili naziv diamantna maturantka. Ta uspeh sta dosegli Nataša Tara Hrenko in Betina Vrbanjščak. S tem sta poleg spričevala prevzeli tudi zlato plaketo ŠCRS in knjižno nagrado. Predstavniki podjetja Essilor Slovenija ter njuna razredničarka v imenu Optike Krstič so jima podelili še praktične nagrade.

 

Rezultati zaključnega izpita

Mirta Zebec z ravnateljico in razredničarko

Zaključni izpit so v spomladanskem roku opravljali trije kandidati, ki so uspešno zaključili 3. letnik vajeniškega programa steklar. Dva kandidata sta zaključni izpit uspešno opravila, eden pa ni pristopil k izpitu. Izjemen uspeh je dosegla Mirta Zebec, ki je osvojila vse točke in tako poleg spričevala s pohvalo prejela zlato plaketo ŠCRS in knjižno nagrado. Prokurist podjetja Steklarna Rogaška Jim Walsh je Mirti predal praktično nagrado.

 

 

Vsem dijakom iskreno čestitamo za uspešno zaključeno šolanje ter jim želimo uspešno nadaljnjo življenjsko pot!

Dostopnost