Učna situacija Pogledi skozi steklo

V tednu od 22. 1. do 26. 1. 2024 je na ŠCRS v programih tehnik optik in tehnik steklarstva potekala učna situacija Pogledi skozi steklo. Kaj smo dijaki počeli pri posameznih predmetih in strokovnih modulih?

Pri angleščini smo v angleškem jeziku pisali misli, poezijo ter likovne pesmi na tematiko optike in stekla.

Pri kemiji smo izdelali različne plakate na temo stekla, iz česa nastane steklo, njegove lastnosti ter uporaba in sestava različnih vrst stekel v laboratoriju. Pri izdelavi plakatov smo se zelo potrudili in uživali.

Pri strokovnem modulu optična stekla in izdelava očal smo s poskusi spoznavali različne lastnosti optičnih stekel od sferičnih, astigmatičnih in prizmatičnih. Učna situacija je bila zelo zanimiva, saj bomo pridobljeno znanje lahko uporabljali tudi pri praksi.

Pri matematiki smo izdelali plakate, pri katerih smo analizirali različne prozorne snovi. Naučili smo se tudi uporabljati procentni račun. 

Pri slovenščini smo se lotili pisanja poezije in iz nje ustvarili različne likovne pesmi na temo stekla, očal, optike in oči.

S pomočjo aplikacije Kamecheck in povečevalnega stekla smo pri geografiji ugotavljali vrste in lastnosti kamnin.

Pri umetnosti smo se lotili slikanja steklenih izdelkov z različno kompozicijsko igro barv med steklenim izdelkom in ozadjem.

Pri strokovnem modulu osnove steklarstva smo ugotavljali prepustnost svetlobe različnih float stekel, ki smo jih izdelali pri praktičnem pouku.

Pri športni vzgoji smo plesali angleški valček ter ob tem svojo držo in gibanje pri plesu opazovali v ogledalih.

Ana Cesar in Hana Matijevič, 1. c, ter Janja Katavić, 1. d

Dostopnost