Vpis na še prosta mesta v izobraževalne programe in v dijaški dom

V kolikor ste se odločili za vpis na še prosta mesta v naše izobraževalne programe, prosimo, da na šolo pošljete izpolnjen obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Če ste se odločili za bivanje v dijaškem domu, pošljite tudi izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-dijaski-dom.html) .

Ob morebitnih dodatnih vprašanjih v zvezi z vpisom lahko pišete na e-naslov mojca.roter@scrs.si.

Po 16. 8. 2020 vas bomo s strani šole kontaktirali in se dogovorili glede ureditve postopka vpisa.

Vpis v začetni letnik srednje šole je možen do 31. 8. 2020.

Dostopnost