Poslanstvo in vizija šole

Šolski center Rogaška Slatina smo majhna šola z velikimi prednostmi.

Naše temeljno poslanstvo je spodbujati veselje do učenja in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.

Na ŠCRS se zavzemamo za:

  • kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno nadaljevanje šolanja, pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
  • kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika.

S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavzetostjo postajamo pomembno središče formalnega in neformalnega izobraževanja v regiji.

 

  risanje      delo