Pomembni datumi

Vpis v srednje šole poteka po rokovniku, določenem s strani MIZŠ.

 

Za dodatne informacije o vpisnem postopku se je mogoče obrniti na svetovalno službo ŠCRS (051 606 779, 03 818 20 75; anja.bankovic@scrs.si).