Pomembni datumi

Vpis v srednje šole poteka po rokovniku, določenem s strani MIZŠ.

Za dodatne informacije o vpisnem postopku se je mogoče obrniti na svetovalno službo ŠCRS (051 606 779, 03 818 20 75; iva.stukelj@scrs.si).