Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so namenjeni dijakovim posebnim interesom oziroma sposobnostim. Izvajajo se tudi kot dodatne ure za pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko tretji tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem načrtu, določenem za gimnazijski program.

Sezname izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto objavimo v mesecu marcu oz. aprilu. Dijak se k obiskovanju izbirnega predmeta prijavi s prijavnico.

 

Izbirni predmeti v 2. letniku* (šol. leto 2019/2020) so:

a) FRANCOŠČINA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

b) INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP PODJETNOST (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

c) PROJEKTNO DELO z osnovami raziskovalnega dela (2 uri na teden/70 ur na letni ravni).

*Vsak dijak izbere en izbirni predmet.

 

Izbirni predmeti v 3. letniku** (šol. leto 2019/2020) so:

a) FRANCOŠČINA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

b) SOCIOLOGIJA (2 uri na teden/70 ur na letni ravni),

c) INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP PODJETNOST (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

č) PROJEKTNO DELO z osnovami raziskovalnega dela (2 uri na teden/70 ur na letni ravni).

**Vsak dijak izbere 2 do 5 ur izbirnih predmetov (tedensko). Kdor želi ob koncu 4. letnika opravljati maturo iz sociologije, obiskuje ta predmet že v 3. letniku. 

 

Izbirni predmeti v 4. letniku*** (šol. leto 2019/2020) so:

a) ZGODOVINA (2 uri na teden/70 ur na letni ravni),

b) GEOGRAFIJA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

c) SOCIOLOGIJA (4 ure na teden/140 ur na letni ravni),

č) TUJI JEZIK 2 (4 ure na teden/140 ur na letni ravni),

d) FIZIKA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

e) BIOLOGIJA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni),

f) KEMIJA (3 ure na teden/105 ur na letni ravni).

***Vsak dijak izbere 2 izbirna predmeta ne glede na število ur. Iz izbranih predmetov opravlja maturo.

Dostopnost