Predmetnik

SPLOŠNA GIMNAZIJA 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO
št. ur
v progr.
Matur. standard
Št. ur na Št. ur na Št. ur na Št. ur na
teden leto teden leto teden leto teden leto
I – OBVEZNI PREDMETI
Slovenščina  4  140  4  140  4  140  4 (1)  140  560 (35)
 560
Matematika  4  140  4  140  4  140  4 (1)  140  560 (35)
 560
Prvi tuji jezik  3  105  3  105  3  105  3 (1)  105  420 (35)
 420
Drugi tuji jezik  3  105  3  105  3  105  3 (1)  105  420 (35)
 420
Zgodovina  2  70  2  70  2  70  2 (2)  70  280 (70)
 280
Športna vzgoja  3  105  3  105  3  105  3  105  420
Glasba  1,5+0,5  52/70  52+18*
Likovna umetnost  1,5+0,5  52/70  52+18*
Geografija  2  70  2  70  2  70  (3)  210 (105)
 280
Biologija  2  70  2  70  2  70  (3)  210 (105)
 315
Kemija  2  70  2  70  2  70  (3)  210 (105)
 315
Fizika  2  70  2  70  2  70  (3)  210 (105)
 315
Psihologija  2  70  70  280
Sociologija  2  70  (2)  (70)  (4)  (140)  70 (210)
 280
Filozofija  2  70  70  280
Informatika  2  70  (2)  (70)  70
II – IZBIRNI PREDMETI
Tretji tuji jezik (3) (105) (3) (105) (210)
Projektno delo z osnovami … (2) (70)  (140)
Biologija (1) (35) (35)
Fizika (1) (35) (35)
1-3 35-105 1-5 35-175 8-12 280-420 490-630
III – OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
90 90 90 30 300
SKUPAJ (I + II + III)
 32 1209 32 1210 32 1210  29-33 1045-1185  4675-4815
Število tednov pouka  35  35  35  35  140
Število tednov OIV  3  3  3  1  10
SKUPNO ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽ.  38  38  38  36  150

 

*Ure se realizirajo v okviru pouka.

( ) Ure izbirnih predmetov.

Dostopnost