Program tehnik steklarstva

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje dijake v programu tehnik steklarstva. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko bodisi zaposlijo (npr. v steklarski delavnici ali steklarski industriji) bodisi nadaljujejo svoje šolanje na katerem od visokošolskih študijskih programov v Sloveniji.

Dijaki iz oddaljenih slovenskih krajev med tednom bivajo v dijaškem domu. Začetna zadrega se kmalu umakne sproščenemu druženju in razvijanju prijateljstva.

 

 

 

 

 

 

Predmetnik

Možnosti nadaljevanja šolanja

Uporabne povezave (študij, zaposlitev)

 

Predstavitev izobraževanja za steklarske poklice:

 

Steklarna Rogaška za dijake, ki se vpisujejo v program steklarski tehnik, razpisuje kadrovske štipendije. Več informacij:

 

 

Poklic tehnik/tehnica steklarstva je bil v preteklih letih umeščen tudi v nabor deficitarnih poklicev, za katere se dodeljujejo štipendije iz javnega razpisa. Razpis za prihodnje šolsko leto bo objavljen do konca januarja 2022.

 

Naši nekdanji dijaki so o svojih spominih na srednješolska leta in o svoji nadaljnji poklicni poti povedali: