O programu

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje dijake v programu tehnik steklarstva. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko bodisi zaposlijo (npr. v steklarski delavnici ali steklarski industriji) bodisi nadaljujejo svoje šolanje na katerem od visokošolskih študijskih programov v Sloveniji.

Dijaki iz oddaljenih slovenskih krajev med tednom bivajo v dijaškem domu. Začetna zadrega se kmalu umakne sproščenemu druženju in razvijanju prijateljstva.

 

 

Predmetnik

Možnosti nadaljevanja šolanja

Uporabne povezave (študij, zaposlitev)

 

Predstavitev izobraževanja za steklarske poklice:

Dostopnost