Predmetnik

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
PROGRAMSKA ENOTA SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA
SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina 487 140 132 93 122
Matematika 383 105 99 93 86
Tuji jezik 417 105 99 93 120
Umetnost 68 68
Zgodovina 102 35 67
Geografija 68 68
*Sociologija 68 68
*Psihologija 68
Fizika 70 35 35
Kemija 70 70
Biologija 70 35 35
Športna vzgoja 340 105 99 62 74
SKUPAJ 2143 766 566 409 402
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Osnove steklarstva 192 35 157
Snovanje steklarskih izdelkov 192 54 12 31 62 33
Tehnologije v steklarstvu 192 35 62 49 46
Osnove podjetništva s trženjem 128 95 33
Vroče steklo 256 33 91 31 101
Hladno steklo 256 33 91 31 101
SKUPAJ 1216 124 169 159 182 268 235 79
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Oblikovanje vročega stekla 192
Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom 64 32 32
Dekoriranje stekla 128 48 80
Stavbno steklarstvo 64 32 32
Steklarske storitve 64
SKUPAJ Najmanj 256 112 144
ODPRTI KURIKUL
Izdelava uporabnih in dekorativnih steklenih izdelkov 131
Kombiniranje stekla z drugimi materiali 111
Osnove strojne proizvodnje stekla 67
Raziskovanje v steklarstvu 33
Darilna kolekcija 69
Računalniško načrtovanje izdelkov 66
Steklarstvo 99
SKUPAJ 576 131 111 33 67 165 69
INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96 96 96 64
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 380 (10 tednov) 152 (4 tedni) 152 (4 tedni) 76 (2 tedna)

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo.

Dostopnost