Športni oddelek gimnazije

Postani del prve generacije športnega oddelka gimnazije na Šolskem centru Rogaška Slatina!

Športni oddelek je primeren za vse učence, ki se aktivno ukvarjate s športom, se udeležujete športnih tekmovanj na državnem, evropskem in svetovnem nivoju, posvetite velik del svojega časa treningom, dosegate vrhunske športne rezultate hkrati pa bi želeli pridobi splošno izobrazbo. Prilagoditve v športnem oddelku omogočajo lažje usklajevanje šolskih obveznosti s tekmovanji, treningi in pripravami, kar je ključno za doseganje odličnih rezultatov v šoli in izven nje.

 

Katere prilagoditve nudi športni oddelek?

  • 6 ur športne vzgoje tedensko,
  • možnost opravljanja klubskega ali reprezentančnega treninga v času športne vzgoje,
  • napovedana pisna in ustna ocenjevanja znanja, prilagojena športnim obveznostim dijaka,
  • manjše število dijakov v oddelku (18 dijakov), kar omogoča lažje prilagajanje vsakemu posamezniku,
  • opravičeni izostanki od pouka zaradi treningov in tekmovanj,
  • individualne ure učne pomoči,
  • poudarek na sodelovanju med dijakom, učiteljem in trenerjem,
  • podpora pedagoškega in športnega koordinatorja …

 

Kakšen je predmetnik športnega oddelka?

Predmetnik športnega oddelka se od predmetnika splošne gimnazije razlikuje le v tedenskem številu ur športne vzgoje, ki jih v športnem oddelku 6. Predmetnik najdeš tukaj

 

Kakšni so vpisni pogoji?

Učenci, ki se vpisujejo v športni oddelek gimnazije, morajo poleg splošnih pogojev (zaključena osnovna šola) izpolnjevati še posebne vpisne pogoje oz. pred vpisom na šolo posredovati dokazila o športnih dosežkih. Podrobnosti najdete v zavihku Vpisni pogoji.