Stanje prijav

Informacije bodo objavljene po zaključenem roku za oddaje prijav za vpis v 1. letnik.