Steklar (vajenec)

     

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v Sloveniji, ki izobražuje dijake v programu steklar (vajeniška oblika). Dijaki morajo ob prijavi za vpis Steklarni Rogaška oddati tudi vlogo za vključitev v sistem vajeništva in skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem. Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki se po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko bodisi zaposlijo (npr. v steklarski delavnici ali steklarski industriji) bodisi nadaljujejo svoje šolanje v katerem od programov srednjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

 

Dijaki iz oddaljenih slovenskih krajev med tednom bivajo v dijaškem domu. Začetna zadrega se kmalu umakne sproščenemu druženju in razvijanju prijateljstva.

 

Predmetnik

 

Predstavitev izobraževanja za steklarske poklice:

 

Steklarna Rogaška za dijake, ki se vpisujejo v program steklar (vajenec), razpisuje kadrovske štipendije in vajeniške nagrade. Več informacij:

     

 

Več o vajeniškem izobraževanju:

 

 

Naši nekdanji dijaki o spominih na srednješolska leta in o svoji poklicni poti: